NEWS & ACTIVITIES

24 มิถุนายน 2565

จากห้องแล็บสู่โรงงาน ไซส์เล็ก ไซส์ใหญ่ เราจัดให้!

อยากได้ไซส์ไหน เราจัดให้! เพราะ Merck มีผลิตภัณฑ์สารเคมีที่ครอบคลุมทั้ง

24 มิถุนายน 2565

เทปุ๊บพร้อมปั๊บ Redi-Dri พร้อมใช้กว่านี้ไม่มีอีกแล้ว

salts และ buffers เกาะตัวเป็นก้อน ต้องเคาะต้องทุบ เสียเวลามาก!