NEWS & ACTIVITIES

26 พฤศจิกายน 2564

ความแตกต่างของไวน์ในแต่ละสภาพอากาศ

อากาศ และอุณหภูมิ มีผลมากที่สุดในการเจริญเติบโตและสุกงอมขององุ่น จึงมีผลสำคัญกับรสชาติ และรสสัมผัสของไวน์ทุกชนิด

10 พฤศจิกายน 2564

ทำไมผู้คนจำนวนมากเลือกทาน Plant-Based Protein มากขึ้นในช่วงวิกฤติ Covid-19

ปัญหาหนึ่งที่เกิดขึ้นคือ ปัญหาการขาดแคลนสินค้าและการหยุดให้บริการของร้านขายอาหารตามมาตราการ lock down ส่งผลให้ผู้คนต้องหันมาทำอาหารเองที่บ้าน วัตถุดิบหนึ่งซึ่งได้รับความสนใจเพิ่มมากขึ้น Plant-Based Protein