ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมงาน 9th Asian Conference on Coordination Chemistry (ACCC9) ในวันที่ 19 - 22 กุมภาพันธ์ 2024 ที่ The Berkeley Hotel.
โดยงานนี้รวบรวมนักวิจัยจากทั่วเอเชียและทั่วโลกมาแบ่งปันและพูดคุยเกี่ยวกับความก้าวหน้าล่าสุดในด้านเคมี การประชุมนี้จะมีการนำเสนอ การประชุมเชิงปฏิบัติการ และโอกาสในการสร้างเครือข่ายหลากหลายรูปแบบ ซึ่งถือเป็นโอกาสพิเศษที่จะได้เรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญในสาขา

THIS EVENT HAS ALREADY ENDED