งานสัมมนาที่จะพาทุกคนไปรู้จักกับการตรวจวิเคราะห์กัญชาอย่างไรให้มีประสิทธิภาพและถูกต้องตามกฎหมาย โดยผู้เชี่ยวชาญที่คลุกคลีในวงการวิเคราะห์กัญชา

รศ.เภสัชกร ดร.เฉลิมพงษ์ แสนจุ้ม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คุณโกสินทร์ เธียรสวัสดิ์กิจ บริษัท ธรรมสถิตย์ ลอว์ แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด


THIS EVENT HAS ALREADY ENDED