✨ขอเชิญชวนร่วมงาน Quantum Dots Exhibition ซึ่งจัดโดย คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในวันที่ 24 มกราคม 2567 เวลา 12.30 น. ที่ CU Auditorium จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

🎯พบกับ Highlight สุดพิเศษของงาน
Nobel Lecture: Quantum Dot Synthesis and Discovery: A Chemistry Nobel Journey into Illuminating Nanoscale Worlds โดย Professor Moungi Bawendi ผู้ได้รับรางวัลโนเบลปี 2023 จากผลงานการค้นคว้าด้าน Quantum Dots

THIS EVENT HAS ALREADY ENDED