ประมวลภาพกิจกรรม PACCON2024 (Merck-CST-TYCN Symposium) ที่จัดโดย เครือข่ายนักเคมีรุ่นใหม่ในประเทศไทย Thailand Younger Chemists Network - TYCN ภายใต้การดูแลของสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ ในธีม "Chemistry Horizons: Exploring Diverse Paths in Early Careers" ที่ทาง Merck ได้เป็นผู้สนับสนุนในรางวัล Merck-CST-TYCN Symposium โดยในงานได้มีกิจกรรมมากมาย

อาทิ เสวนา ในหัวข้อเรื่อง “Supramolecular Chemistry Approaches to Design Functional Materials for Sustainable Development” โดย รศ.ดร.ธันฐภัทร์ บุญช่วย มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้ได้รับรางวัล MERCK-CST-TYCN for sustainable future award