ประมวลภาพ งาน Quantum Dots Exhibition ซึ่งจัดโดย คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในวันที่ 24 มกราคม 2567 เวลา 12.30 น. ที่ CU Auditorium จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งทาง Merck ได้ไปจัดกิจกรรมออกบูธที่งานดังกล่าว

โดยในงานได้มี Nobel Lecture : Quantum Dot Synthesis and Discovery: A Chemistry Nobel Journey into Illuminating Nanoscale Worlds โดย Professor Moungi Bawendi ผู้ได้รับรางวัลโนเบลปี 2023 จากผลงานการค้นคว้าด้าน Quantum Dots ซึ่งถือเป็นไฮไลท์ของงานอีกด้วย