ประมวลภาพงาน Grand Opening Merck Life Science Experience Center ที่อาคารสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (พญาไท) ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ วันที่ 12 มกราคม 2567 เวลา 08:30-12:00 น.