ให้การศึกษาด้าน Multiplexing platform ที่ยุ่งยาก กลายเป็นเรื่องรวดเร็ว และง่ายยิ่งขึ้น ด้วย Luminex® xMAP® INTELLIFLEX System

.

สามารถตรวจสอบ Biomarker โดยศึกษาข้อมูลเชิงลึกที่เกี่ยวข้องกับการแสดงออกของยีนและโปรตีนโดยการตรวจวัดข้อมูลเป้าหมายได้หลายจุดจากตัวอย่างเพียงตัวอย่างเดียว

.

Luminex® xMAP® INTELLIFLEX System

ให้ผลลัพธ์ที่รวดเร็ว และมีความน่าเชื่อถือมากกว่าเดิม

ในการศึกษาเกี่ยวกับ Multiplexing platform ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ

? การพัฒนาวัคซีน

? การผลิตยา เวชภัณฑ์

? การวิจัยเกี่ยวกับมะเร็ง โรคติดต่อ และโรคอื่น ๆ

เหล่านี้ เป็นต้น

.

Luminex® xMAP® INTELLIFLEX System จะช่วยประมวล และแสดงผลได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ทำให้คุณสามารถประหยัดเวลา และวิเคราะห์ผลจากการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพได้มากกว่าที่เคย

#MerckThailand #MerckLifeScienceThailand

#Intelliflex #Multiplexing


MORE FROM US
Find out about what is going on in our programs, and what happened in the past!

27 มีนาคม 2567

Nanomaterial

Nanomaterial

27 มีนาคม 2567

SPECTROQUANT® PROVE SPECTROPHOTOMETER

SPECTROQUANT® PROVE SPECTROPHOTOMETER