ในปัจจุบันอุตสาหกรรมอาหารมีการใช้ยาปฏิชีวนะกันอย่างแพร่หลาย

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมปศุสัตว์ ที่มีผลผลิตออกมาให้เราบริโภคกันอยู่ในทุกวันนี้ ?

.

แล้วทำไมถึงมีการใช้ยาปฏิชีวนะในการทำปศุสัตว์ ?

นั่นก็เพราะว่าความต้องการในการบริโภคที่มากขึ้น จึงทำให้อุตสาหกรรมปศุสัตว์ต้องใช้ยาปฏิชีวนะในสัตว์เพื่อเพิ่มอัตราผลผลิต และควบคุมคุณภาพ ให้ปลอดโรค เพื่อให้ได้ผลิตผลที่ดีออกมาสู่ตลาด

.

การใช้ยาปฏิชีวนะจำนวนมากในอุตสาหกรรมขนาดใหญ่เช่นนี้ ส่งผลให้เกิดการดื้อยาในสัตว์ขึ้น และถูกส่งผ่านมายังสิ่งแวดล้อมที่เราอาศัยอยู่ ?

.

ยกตัวอย่างเช่น เชื้อ Streptococcus suis ที่ตกค้างจากการดื้อยาในเนื้อหมู ซึ่งทำให้เกิดโรคหูดับหากรับประทานดิบ หรือไม่ผ่านการปรุงสุกมากพอ หรือจะเป็นเชื้อ E. Coli ที่ปนเปื้อนลงสู่แหล่งน้ำจากของเสียในการทำปศุสัตว์

.

จะเห็นได้ว่าการใช้ยาปฏิชีวนะในสัตว์จนเกิดการดื้อยา ได้ส่งผลต่อเราทั้งทางตรง และทางอ้อม และใกล้ตัวกว่าที่คิด ชนิดที่ว่าแค่ออกไปกินข้าวหน้าปากซอย ก็อาจทำให้เราได้รับผลกระทบจากเรื่องนี้โดยไม่รู้ตัวได้ ?

.

ดังนั้นในฐานะผู้บริโภค เราจึงควรรักษาสุขอนามัยในให้ดี กินอาหารปรุงสุก ลดการสัมผัสในบริเวณพื้นที่เสี่ยงในอุตสาหกรรมปศุสัตว์โดยไม่จำเป็น เพื่อป้องกันจากเชื้อดื้อยาภัยร้ายที่เรามองไม่เห็น และอันตรายกว่าที่คิด ?

Merck มีวิธีการในการเตรียมตัวอย่างสำหรับยาปฏิชีวนะโดยใช้ SPE สามารถเข้าได้ตามลิงค์ https://www.sigmaaldrich.com/TH/en/technical-documents/technical-article/analytical-chemistry/solid-phase-extraction/supelmip

ขอบคุณข้อมูลจาก :

https://bit.ly/3uqhw6d

https://bit.ly/3ufiPED

#MerckThailand #MerckLifeScienceThailand #ยาปฏิชีวนะ


MORE FROM US
Find out about what is going on in our programs, and what happened in the past!

20 กุมภาพันธ์ 2567

เชิญชวนร่วมงาน 9th Asian Conference on Coordination Chemistry (ACCC9)

เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมงาน 9th Asian Conference on Coordination Chemistry (ACCC9) ในวันที่ 19 - 22 กุมภาพันธ์ 2024 ที่ The Berkeley Hotel.

12 กุมภาพันธ์ 2567

ประมวลภาพ Grand Opening Merck Life Science Experience Center

ประมวลภาพ Grand Opening Merck Life Science Experience Center