หัวใจสำคัญในการปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์คือ การวัดค่าที่เชื่อถือได้ เพื่อให้แน่ใจว่าผลการวิเคราะห์จะออกมาเที่ยงตรง 👍

.

สอบเทียบเครื่องมือวัดได้แม่นยำกว่า Merck มีตัวช่วย!

ด้วย Standards and certified reference materials (CRMs) สารมาตรฐานคุณภาพสูงสำหรับสอบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่ใช้ได้หลากหลายพารามิเตอร์ 🤩

เพราะ CRMs มีคุณสมบัติครอบคลุมกว่า RMs โดยมีการแสดงผลการตรวจสอบย้อนกลับทางมาตรวิทยา (Traceability) และความไม่แน่นอนของการวัด (Uncertainty) เพิ่มเติมมา จึงเป็นทางเลือกที่ดีกว่าสำหรับการใช้ในหลายพารามิเตอร์ ไม่ว่าจะเป็น…

✨ การวิเคราะห์หาปริมาณน้ำ ด้วยวิธี Karl Fischer

✨ การวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง

✨ การวัดค่าการนำไฟฟ้า

✨ การวัดความหนาแน่น

✨ การวัดจุดวาบไฟ

และอีกมากมาย อ่านเพิ่มเติมได้ที่ 👉 https://bit.ly/3OsA2BB

.

เที่ยงตรง แม่นยำ ชั้นหนึ่ง นึกถึง Merck 😃

#MerckThailand #MerckLifeScienceThailand #CRMs


MORE FROM US
Find out about what is going on in our programs, and what happened in the past!

27 กันยายน 2565

4 กลุ่มเสี่ยงต้องเลี่ยงกัญชา

หลังจากที่กฎหมายประเทศไทยเริ่มผ่อนปรนการใช้ผลิตภัณฑ์กัญชา จะเห็นได้ว่าเริ่มมีผู้ประกอบการนำกัญชาไปใช้เป็นส่วนประกอบเมนูต่าง ๆ

27 กันยายน 2565

ใครจะเชื่อว่า กัญชารักษาสิว

สิว ที่ฟังดูเหมือนเรื่องเล็ก ๆ แต่บั่นทอนความมั่นใจของใครหลายคนมานักต่อนักแล้ว