หัวใจสำคัญในการปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์คือ การวัดค่าที่เชื่อถือได้ เพื่อให้แน่ใจว่าผลการวิเคราะห์จะออกมาเที่ยงตรง ?

.

สอบเทียบเครื่องมือวัดได้แม่นยำกว่า Merck มีตัวช่วย!

ด้วย Standards and certified reference materials (CRMs) สารมาตรฐานคุณภาพสูงสำหรับสอบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่ใช้ได้หลากหลายพารามิเตอร์ ?

เพราะ CRMs มีคุณสมบัติครอบคลุมกว่า RMs โดยมีการแสดงผลการตรวจสอบย้อนกลับทางมาตรวิทยา (Traceability) และความไม่แน่นอนของการวัด (Uncertainty) เพิ่มเติมมา จึงเป็นทางเลือกที่ดีกว่าสำหรับการใช้ในหลายพารามิเตอร์ ไม่ว่าจะเป็น…

✨ การวิเคราะห์หาปริมาณน้ำ ด้วยวิธี Karl Fischer

✨ การวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง

✨ การวัดค่าการนำไฟฟ้า

✨ การวัดความหนาแน่น

✨ การวัดจุดวาบไฟ

และอีกมากมาย อ่านเพิ่มเติมได้ที่ ? https://bit.ly/3OsA2BB

.

เที่ยงตรง แม่นยำ ชั้นหนึ่ง นึกถึง Merck ?

#MerckThailand #MerckLifeScienceThailand #CRMs


MORE FROM US
Find out about what is going on in our programs, and what happened in the past!

20 กุมภาพันธ์ 2567

เชิญชวนร่วมงาน 9th Asian Conference on Coordination Chemistry (ACCC9)

เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมงาน 9th Asian Conference on Coordination Chemistry (ACCC9) ในวันที่ 19 - 22 กุมภาพันธ์ 2024 ที่ The Berkeley Hotel.

12 กุมภาพันธ์ 2567

ประมวลภาพ Grand Opening Merck Life Science Experience Center

ประมวลภาพ Grand Opening Merck Life Science Experience Center