นักฟิสิกส์ชาวฝรั่งเศส ที่มีชื่อว่า ‘Alexandre Edmond Becquerel’ ที่ได้ทำการทดลองขึ้นในห้องแล็บของคุณพ่อของเขาในปี 1839 และได้สร้างเซลล์แสงอาทิตย์ขึ้นเป็นครั้งแรก จากการค้นพบปราฏการณ์โฟโตวอลเทอิก (Photovoltaic Effect)

แล้วปรากฏการณ์โฟโตวอลเทอิกคือ?
             การที่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในช่วงความยาวคลื่นแสงตกกระทบลงบนสารกึ่งตัวนำ ที่ดูดกลืนแสงในช่วงความยาวคลื่นเดียวกัน ได้กระตุ้นให้อิเล็กตรอนในแถบวาเลนซ์ (Valence Band) มีพลังงานสูงขึ้น และหลุดจากโครงสร้างอะตอมข้ามช่องว่างระหว่างแถบพลังงานขึ้นไปอยู่ในแถบนำไฟฟ้า (Conduction Band) เมื่ออิเล็กตรอนเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระในแถบนำไฟฟ้าจึงทำให้สารกึ่งตัวนำมีคุณสมบัตินำไฟฟ้าได้

(อ้างอิง: ienergyguru.com)

            โซลาร์เซลล์ก็ได้ถูกสร้างอย่างเป็นรูปเป็นร่างครั้งแรกในปี 1954 โดยแชปปิน (Chapin) ฟูลเลอร์ (Fuller) และเพียร์สัน (Pearson) แห่งเบลล์เทลเลโฟน (Bell Telephone) โดยในระยะแรกโซลาร์เซลล์ยังมีประสิทธิภาพเพียง 6% เท่านั้น และถูกใช้ในโครงการด้านอวกาศเป็นส่วนใหญ่ ก่อนจะพัฒนามาใช้ในระดับครัวเรือนมากขึ้น

            โดยหลักการทำงานของโซลาร์เซลล์สามารถอธิบายให้เข้าใจได้ง่าย ๆ คือ กระบวนการไฟฟ้าจะเกิดก็ต่อเมื่อแสงอาทิตย์ ซึ่งเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ามากระทบกับแผงโซลาร์เซลล์ ที่เป็นสารกึ่งตัวนำจนเกิดการถ่ายเทพลังงาน ให้กลายเป็นพลังงานไฟฟ้ากระแสตรง ก่อนจะเคลื่อนไปยังเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า เพื่อการใช้งานในลำดับต่อไป ซึ่งโซลาร์เซลล์ 1 กิโลวัตต์ สามารถผลิตไฟฟ้าได้ถึง 1,300 หน่วยต่อปี และยังสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้เทียบเท่ากับการปลูกต้นไม้ 101 ต้นเลยทีเดียว


โซลาร์เซลล์ถูกผลิตขึ้นจากอะไร?
            โซลาร์เซลล์ถูกผลิตขึ้นจากสารกึ่งตัวนำเป็นหลัก เช่น ซิลิคอน (Silicon) แกลเลียม อาร์เซไนด์ (Gallium Arsenide) และ อินเดียม ฟอสไฟด์ (Indium Phosphide) เป็นต้น ไปจนถึงสารเคลือบป้องกันการสะท้อนหรือการทำความสะอาดผิวหน้าแผงโซลาร์ในกระบวนการผลิต ที่อาจเป็นสารเคมีอันตรายหรือโลหะที่เป็นพิษ เช่น กรดไฮโดรคลอริก (Hydrochloric Acid) กรดไนตริก (Nitric Acid) และไฮโดรเจนฟลูออไรด์ (Hydrogen Fluoride)
            ดังนั้นเพื่อทางเลือกที่ปลอดภัยต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม Merck จึงได้พัฒนาสินค้าที่หลากหลายขึ้น เพื่อสนับสนุนผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในงานวิจัยสำหรับศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีในการสร้างแหล่งพลังงานสะอาดอย่างพลังงานแสงอาทิตย์ขึ้น เช่น สารทำความสะอาดผิวหน้าแผงโซลาร์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นต้น


            

MORE FROM US
Find out about what is going on in our programs, and what happened in the past!

16 พฤษภาคม 2565

ภายในปี 2030 กว่าสองพันล้านคนทั่วโลก จะไม่มีน้ำดื่มที่สะอาดกิน

😰ภายในปี 2030! นี่คือไม่ถึงสิบปีแล้วนะเนี่ย ที่กว่าสองพันล้านคนทั่วโลกจะขาดแคลนน้ำดื่มน้ำใช้ที่สะอาดกันแล้ว

14 พฤษภาคม 2565

หายาปฏิชีวนะ 3 ตัวยอดนิยมให้เจอ ถ้าเธอแน่จริง!

หาให้เจอ ถ้าเธอแน่จริง ! 🧐 ในรูปนี้มียาปฏิชีวนะยอดนิยมที่เราคุ้นเคยกันดีอยู่ทั้งหมด 3 ตัว ไหนลองมาช่วยกันหาสิว่ามียาอะไรบ้าง ถ้าเจอแล้วคอมเมนต์มาบอกกันโล้ดด💊