สารเคมีที่ใช้การไทเทรตด้วยวิธีคูลอมเมตริกซ์เพื่อตรวจวัดปริมาณน้ำ ใช้สำหรับกำหนดปริมาณน้ำต่ำกว่า (<1%) โดยสารเคมีชนิดนี้ปราศจากไอโอดีนและคลอรีนไฮโดรคาร์บอน เป็นองค์ประกอบ แต่จะประกอบด้วยไอโอไดด์แทน สารเคมีที่ใช้การไทเทรตด้วยวิธีคูลอมเมตริกซ์จะมีสองแบบคือ ชนิดที่ใช้กับเซลล์ซึ่งมีไดอะแกรม เรียกว่า Aquastar CombiCoulomat Frit Reagent และชนิดที่ใช้กับเซลล์ซึ่งไม่มีไดอะแกรม Aquastar CombiCoulomat Fritless Reagent

            สาร Karl Fischer ประเภท Coulometric สูตรใหม่ นี้เป็นประเภทใช้กับเซลล์ซึ่งไม่มีไดอะแกรม ใหม่นี้ สามารถวัดปริมาณน้ำต่ำในช่วง 10 ppm ถึง 10,000 ppm ได้อย่างแม่นยำและทำซ้ำได้ นอกจากนี้ยังสามารถใช้กับของเหลวได้หลากหลาย เช่น น้ำมัน ไขมัน ขี้ผึ้ง กรดและเบสแก่ได้ เพื่อแก้ปัญหาการตกตะกอน สารสูตรใหม่มีการเติมสารช่วยละลายหรือบัฟเฟอร์

ประโยชน์ของ สารเคมี Karl Fischer ประเภท Coulometric สูตรใหม่

  • ไม่มีการตกผลึก
  • ใช้เวลาในการเตรียมสภาวะการวัดที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
  • เสถียรภาพสูงสำหรับการดริฟท์
  • ผลลัพธ์ที่รวดเร็วและทำซ้ำได้
  • ความแม่นยำสูงและความแม่นยำที่ยอดเยี่ยม

O->> Download Brochure <<-O


สินค้า Karl Fischer ประเภท Coulometric สูตรใหม่ สนใจสามารถขอสินค้าทดลอง Click >> Demo/Sample << --> กรอกข้อมูลให้ครบแล้ว Submit !

ProductContent
PackagingOrd. No.
Anolyte for coulometric Karl Fischer titration without diaphragm
500 mLGlass bottle
188079.0500

Technical Hot-Line: 086-800-6949
MORE FROM US
Find out about what is going on in our programs, and what happened in the past!

14 พฤษภาคม 2567

Filter Membranes

Filter Membranes

14 พฤษภาคม 2567

DISCOVER A BETTER WAY TO TEER

DISCOVER A BETTER WAY TO TEER