นักวิทยาศาสตร์ที่ได้รับ Nobel Prize in Chemistry ในปี ค.ศ. 2023 ได้แก่ Aleksey Yekimov จากบริษัทนาโนคริสตัลเทคโนโลยี (Nanocrystals Technology Inc.), Louis E. Brus จากมหาวิทยาลัยโคลัมเบีย (Columbia University) และ Moungi G. Bawendi จากสถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์ (Massachusetts Institute of Technology, MIT) ซึ่งได้ค้นพบและสังเคราะห์ Quantum Dots เล็กขนาดนาโนเมตรที่เปล่งแสงเป็นสีต่างๆ

ย้อนรอยการศึกษา Quantum Dots

 Aleksey Yekimov ได้หลอมแก้วที่ผสมเข้ากับคอปเปอร์คลอไรด์ด้วยอุณหภูมิ 500-700 องศาเซลเซียส เป็นเวลาตั้งแต่ 1-96 ชั่วโมง แล้วฉายรังสีเอ็กซ์เพื่อสำรวจรูปร่างและขนาดของอนุภาค เขาพบว่าเบื้องหลังของสีสันที่ปรากฏออกมาแตกต่างกัน เกิดจากขนาดอนุภาคที่แตกต่างกันตั้งแต่ 2-30 นาโนเมตร และได้ตีพิมพ์ผลงาน ในปีค.ศ. 1981

 Louis Brus ค้นพบและเป็นนักวิทยาศาสตร์คนแรกของโลกที่พิสูจน์ว่า ยิ่งอนุภาคมีขนาดเล็กลงเท่าไร ก็ยิ่งดูดซับแสงที่มีสเปกตรัมไปทางสีฟ้ามากขึ้นเท่านั้น เมื่อทดสอบกับสารอื่นๆ ก็ให้ผลอย่างเดียวกัน นั่นคือ ขนาดของอนุภาคในระดับนาโน ส่งผลต่อคุณสมบัติทางแสงของมัน และได้ตีพิมพ์ผลงานนี้ในปีค.ศ. 1983


Moungi Bawendi ได้ปฏิวัติกระบวนการสังเคราะห์ Quantum Dots ให้ได้มาตรฐาน และควบคุมขนาดได้ โดยค่อยๆ หยดแคดเมียมเซเลไนด์ (Cadmium selenide) ลงไปในสารละลายจนอิ่มตัว และเพิ่มปริมาณแคดเมียมเซเลไนด์เข้าไปอีก มันก็จะตกผลึก ทำให้ขนาดของผลึกก็จะขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ ดังนั้น หากเราใช้สารละลาย อุณหภูมิ และเวลาที่เหมาะสม เราก็จะสังเคราะห์ Quantum dots ออกมาเป็นขนาดต่างๆ ได้

ไม่ว่าคุณกำลังเริ่มต้นหรือเป็นนักวิจัยที่มีประสบการณ์แล้วเกี่ยวกับ Quantum dots

Merck เรามีผลิตภัณฑ์คุณต้องการในการทำงานของคุณ

💡Merck สนับสนุนการใช้ Quantum Dot ในการส่งเสริมงานวิจัย และการใช้งาน

โดยมีทั้ง

💡Quantum Dot Properties & Applications​

💡Inorganic Quantum Dots​

💡Carbon-based Quantum Dots​

💡Perovskite Quantum Dots​

💡Quantum Dot Kits

ท่านสามารถตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับ Quantum Dot Application and Product ของ Merck ได้ที่ https://www.sigmaaldrich.com/.../energy.../quantum-dots

MORE FROM US
Find out about what is going on in our programs, and what happened in the past!

14 พฤษภาคม 2567

Filter Membranes

Filter Membranes

14 พฤษภาคม 2567

DISCOVER A BETTER WAY TO TEER

DISCOVER A BETTER WAY TO TEER