NEWS & ACTIVITIES

10 สิงหาคม 2565

ตอบโจทย์การวิเคราะห์ที่หลากหลาย เพิ่มความสะดวกสบายด้วย LC-MS workflow solutions

ให้คุณวิเคราะห์สารด้วยเทคนิค LC-MS ได้อย่างราบรื่น

08 สิงหาคม 2565

ให้การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชง่าย ครบด้วย Plant Tissue Cell จาก Merck

เพราะการเพาะเลี้ยงเซลล์พืชที่ดูเหมือนง่าย แต่จะง่าย และสมบูรณ์ยิ่งขึ้นเพียงแค่มีชุด Plant Tissue Cell

03 สิงหาคม 2565

ล้ำกว่าที่เคยด้วย Amicon® Stirred Cells

ให้คุณกรองทุกสิ่งทุกอย่างที่ต้องการ กรองได้ละเอียด ล้ำกว่าที่เคยด้วย Amicon® stirred cell

01 สิงหาคม 2565

รู้นทันสานบอแรกซ์ ตรวจสอบง่ายด้วยตัวเอง

สารที่ปนเปื้อนในอาหารที่เราสามารถพบได้บ่อย ๆ นั่นก็คือ “สารบอแรกซ์”

01 สิงหาคม 2565

รู้หรือไม่..วาฬสัตว์ใหญ่แห่งท้องทะเลช่วยดูดซับคาร์บอนได้ถึง 33 ตัน

มักจะได้ยินกันบ่อย ๆ ว่าป่าไม้เป็นแหล่งชั้นดีในการกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์ แต่รู้กันไหมว่า วาฬก็มีส่วนช่วยในการลดโลกร้อนเช่นกัน

20 กรกฎาคม 2565

นับเซลล์ไม่เสียเวลา แม่นยำกว่าส่องกล้องจุลทรรศน์ ด้วย Scepter 3.0

เคยไหม? ส่องกล้องนับเซลล์จนตาลาย แต่สุดท้ายดันนับผิด