NEWS & ACTIVITIES

18 มกราคม 2565

ในอนาคตอีกไม่กี่ปีข้างหน้าประชากรโลกกว่าหลายพันล้านคนจะไม่มีน้ำสะอาดใช้

ภายในปี 2030 กว่า2พันล้านคนจะไม่มีน้ำดื่มที่สะอาดกิน

29 ธันวาคม 2564

อะฟลาท็อกซิน สารพิษจากเชื้อราในถั่ว

สารที่ผลิตโดยเชื้อราในสกุล Aspergillus โดยมีหลายชนิดที่สามารถหลายชนิดที่สามาถผลิตอะฟลาทอกซินได้ แต่มีเชื้อราสองชนิดที่ได้รับการศึกษาอย่างกว้างขวางเนื่องจากมีความสำคัญต่อการเกษตรและการแพทย์ คือ Aspergillus flavus และ Aspergillus parasiticus

09 ธันวาคม 2564

แสงอาทิตย์ 1 ชั่วโมง สามารถจ่ายพลังงานเท่ากับ 1 ปี ของพลังงานทั้งโลก!

มันจะดีแค่ไหนถ้าเราทุกคนหันมาใช้พลังงานแสงอาทิตย์กัน เรื่องนี้คงต้องขอบคุณผู้คิดค้นโซลาร์เซลล์ (Solar Cell) ขึ้นมาเป็นคนแรก

26 พฤศจิกายน 2564

ความแตกต่างของไวน์ในแต่ละสภาพอากาศ

อากาศ และอุณหภูมิ มีผลมากที่สุดในการเจริญเติบโตและสุกงอมขององุ่น จึงมีผลสำคัญกับรสชาติ และรสสัมผัสของไวน์ทุกชนิด

10 พฤศจิกายน 2564

ทำไมผู้คนจำนวนมากเลือกทาน Plant-Based Protein มากขึ้นในช่วงวิกฤติ Covid-19

ปัญหาการขาดแคลนสินค้าและการหยุดให้บริการของร้านขายอาหารตามมาตราการ lock down ส่งผลให้ผู้คนต้องหันมาทำอาหารเองที่บ้าน วัตถุดิบหนึ่งซึ่งได้รับความสนใจเพิ่มมากขึ้น Plant-Based Protein

06 ตุลาคม 2564

เมอร์ค ประเทศไทย ดึงนักวิชาการ เผยความก้าวหน้า วัคซีนโควิด-19 ในไทย พร้อมสนับสนุนเครื่องมือรองรับงานวิจัยในอนาคต

ปัจจุบันประเทศไทยได้มีการพัฒนาวัคซีนเอง ตั้งแต่การระบาดของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 ซึ่งช่วงต้นปี 2563 มีการพัฒนาวัคซีนแล้วกว่า 20 ชนิด โดยศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางการวิจัยและพัฒนาวัคซีนจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย