NEWS & ACTIVITIES

19 กันยายน 2564

"กัญชาฟีเวอร์" ความสำเร็จของโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร

ทางบริษัท MERCK ได้รับเกียรติจาก “ภญ.ดร ผกากรอง ขวัญข้าว” บุคลากรสำคัญซึ่งอยู่เบื่องหลังการผลักดันผลิตภัณฑ์จากกัญชาและกัญชงของโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร มาร่วมถ่ายทอดประสบการณ์และแนวคิดการนำสารสกัดกัญชามาใช้ประโยชน์

06 กันยายน 2564

เมอร์คชวนวิเคราะห์สารสกัดจากกัญชง และกัญชา ผ่าน Merck Cannabis Testing Webinar Ep.1

จบไปแล้วสำหรับงานสัมมนา Cannabis Testing Live Ep.1 ของเมอร์ค ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 ในเวลา 14.00 น. - 15.30 น. ซึ่งใน Ep.1 นี้

20 กรกฎาคม 2564

"Merck" มอบทุนวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมูลค่ารวม 16.5 ล้านบาท

Merck 2021 Research Grants เปิดโอกาสให้นักวิจัยจากทุกสถาบัน ร่วมขอทุนวิจัยได้มากกว่าหนึ่งหัวข้อ ซึ่งผู้สมัครจะต้องส่งโครงร่างการวิจัย (Research Proposal) ฉบับเต็ม เพื่อเข้ารับการคัดเลือกในขั้นตอนต่อไป

20 กรกฎาคม 2564

"เมอร์ค" เปิดบริการให้คำปรึกษาการวิเคราะห์ COD

การขอการรับรองการวิเคราะห์กับ กรมโรงงานอุตสาหกรรม ด้วยชุดวิเคราะห์ COD สำเร็จรูป แม่นยำ รวดเร็ว ประหยัดสารเคมี ลดของเสียจากการวิเคราะห์ ราคาพิเศษถูกกว่าการเตรียมเอง

20 กรกฎาคม 2564

11 พ.ค. นี้! ชัดเจนกับทุกคำตอบเรื่อง "กัญชา" กับ "เมอร์ค"

จากการเลื่อนสัมมนา Cannabis Testing Live Ep.1 ของเมอร์ค ทางเราได้เปลี่ยนแปลงรูปแบบ โดยจัดเป็น Online Conference 100% และพร้อมที่จะ Broadcast ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 ในเวลา 14.00 น. - 15.30 น.

20 กรกฎาคม 2564

ด่วน! เมอร์ค ประกาศ "เลื่อน" Event Cannabis Testing Ep.1 เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19

จากสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 ทำให้มีจำนวนผู้ติดเชื้อสะสม และผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และเพื่อปฏิบัติตามประกาศคำสั่งของกรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 25 ทางบริษัท เมอร์ค จำกัด และฝ่ายสถานที่ ขอเลื่อนการจัดงานออกไป