NEWS & ACTIVITIES

20 กรกฎาคม 2565

นับเซลล์ไม่เสียเวลา แม่นยำกว่าส่องกล้องจุลทรรศน์ ด้วย Scepter 3.0

เคยไหม? ส่องกล้องนับเซลล์จนตาลาย แต่สุดท้ายดันนับผิด

18 กรกฎาคม 2565

ก้าวล้ำสู่ความทันสมัยในกระบวนการอิเล็กโทรโฟรีซิสด้วย Auto2D

อิเล็กโทรโฟรีซิส คือการแยกสารชีวโมเลกุลจำพวกโปรตีน กรดนิวคลีอิคโดยใช้สนามไฟฟ้าเป็นตัวกลาง

11 กรกฎาคม 2565

Visiprep SPE เพราะเราคืออันดับหนึ่งในการกำจัดทุกความเป็นไปได้ที่จะเจือปน

กำลังมองหาเครื่องช่วยสกัดสารสุญญากาศอยู่หรือเปล่า

06 กรกฎาคม 2565

เปิดตัวช่วยเรื่อง “น้ำ” จะน้ำไหนก็วิเคราะห์ง่ายด้วย Spectroquant® Prove

ถ้าคุณกำลังมองหาตัวช่วยในการวิเคราะห์น้ำ ไม่ว่าจะเป็นน้ำเสีย น้ำดื่ม น้ำในกระบวนการการผลิต Merck ขอแนะนำเครื่องวัดสเปกโตรโฟโตมิเตอร์สำหรับการวิเคราะห์น้ำ

04 กรกฎาคม 2565

รวดเร็ว และแม่นยำกว่าที่เคย ด้วย Luminex® xMAP® INTELLIFLEX System

ให้การศึกษาด้าน Multiplexing platform ที่ยุ่งยาก กลายเป็นเรื่องรวดเร็ว และง่ายยิ่งขึ้น ด้วย Luminex® xMAP® INTELLIFLEX System

04 กรกฎาคม 2565

5 How to ล้างเครื่องแก้วที่ใช้ในห้องทดลอง

เครื่องแก้วที่ใช้ในห้องปฏิบัติการ ต้องมีการทำความสะอาด ซึ่งนับเป็นสิ่งที่ไม่ควรมองข้าม เพราะส่งผลโดยตรงต่อความถูกต้องของผลการทดลอง