NEWS & ACTIVITIES

18 มิถุนายน 2565

เลขที่ออกคือ...ทายมา เลขไหนคืออัตราการเป็นมะเร็งจากพันธุกรรม

รู้กันหรือเปล่าว่า นอกจากปัจจัยภายนอกอย่างสารพิษต่าง ๆ แล้ว พันธุกรรมก็เป็นอีกส่วนที่ทำให้เกิด ‘มะเร็ง’ ได้ด้วยนะ

17 มิถุนายน 2565

ใครรู้บ้าง? สารประกอบหลักในกัญชา 2 ชนิด

สองปีมาแล้วที่การใช้กัญชาทางการแพทย์มีผลบังคับใช้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย

17 มิถุนายน 2565

ผู้เชี่ยวชาญเลือกใช้คอลัมน์ HPLC จาก Merck ที่พร้อมตรวจสอบสารในกัญชาได้อย่างมั่นใจ และแม่นยำ

การวิเคราะห์ และตรวจสอบสารสำคัญอย่าง THC ในกัญชา เป็นเรื่องที่ต้องอาศัยความแม่นยำ และมีความซับซ้อน🌿

10 มิถุนายน 2565

7 แนวปฏิบัติ ESPReL สู่ห้องแล็บปลอดภัย

ห้องแล็บถือเป็นแหล่งผลิตข้อมูลความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และการศึกษา

07 มิถุนายน 2565

น้องเมอร์คชวนรู้ จัดการของเสียในห้องแล็บอย่างไรให้ปลอดภัย

ของเสียที่ปนเปื้อนวัตถุอันตรายชนิดต่าง ๆ เช่น วัตถุระเบิด วัตถุไวไฟ วัตถุมีพิษ วัตถุกัมมันตรังสี วัตถุที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม

02 มิถุนายน 2565

5 ประโยชน์ของ 3D Printing

3D Printing’ หรือ ‘การพิมพ์ 3 มิติ’ คือ หนึ่งในนวัตกรรมทางการแพทย์ที่มีความสำคัญ