NEWS & ACTIVITIES

17 มิถุนายน 2565

ใครรู้บ้าง? สารประกอบหลักในกัญชา 2 ชนิด

สองปีมาแล้วที่การใช้กัญชาทางการแพทย์มีผลบังคับใช้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย

17 มิถุนายน 2565

ผู้เชี่ยวชาญเลือกใช้คอลัมน์ HPLC จาก Merck ที่พร้อมตรวจสอบสารในกัญชาได้อย่างมั่นใจ และแม่นยำ

การวิเคราะห์ และตรวจสอบสารสำคัญอย่าง THC ในกัญชา เป็นเรื่องที่ต้องอาศัยความแม่นยำ และมีความซับซ้อน?

10 มิถุนายน 2565

7 แนวปฏิบัติ ESPReL สู่ห้องแล็บปลอดภัย

ห้องแล็บถือเป็นแหล่งผลิตข้อมูลความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และการศึกษา

07 มิถุนายน 2565

น้องเมอร์คชวนรู้ จัดการของเสียในห้องแล็บอย่างไรให้ปลอดภัย

ของเสียที่ปนเปื้อนวัตถุอันตรายชนิดต่าง ๆ เช่น วัตถุระเบิด วัตถุไวไฟ วัตถุมีพิษ วัตถุกัมมันตรังสี วัตถุที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม

02 มิถุนายน 2565

5 ประโยชน์ของ 3D Printing

3D Printing’ หรือ ‘การพิมพ์ 3 มิติ’ คือ หนึ่งในนวัตกรรมทางการแพทย์ที่มีความสำคัญ

31 พฤษภาคม 2565

รู้ไหมว่า แสงอาทิตย์ 1 ชั่วโมง สามารถจ่ายพลังงานเท่ากับ 1 ปี

รู้ไหมว่า แสงอาทิตย์ 1 ชั่วโมง สามารถจ่ายพลังงานเท่ากับ 1 ปี ของพลังงานทั้งโลก! และมันจะดีแค่ไหนถ้าเราทุกคนหันมาใช้พลังงานแสงอาทิตย์กัน