NEWS & ACTIVITIES

18 มีนาคม 2565

Merck เปิดตัว Karl Fischer ประเภท Coulometric สูตรใหม่

สาร Karl Fischer ประเภท Coulometric สูตรใหม่ นี้เป็นประเภทใช้กับเซลล์ซึ่งไม่มีไดอะแกรม ใหม่นี้ สามารถวัดปริมาณน้ำต่ำในช่วง 10 ppm ถึง 10,000 ppm ได้อย่างแม่นยำและทำซ้ำได้

13 มีนาคม 2565

สุดยอดนวัตกรรมทางการแพทย์ 3D Printing

‘3D Printing’ หรือ ‘การพิมพ์ 3 มิติ’ คือ หนึ่งในนวัตกรรมทางการแพทย์ที่มีความสำคัญอย่างมากต่อกระบวนการก่อนผ่าตัดผู้ป่วย ซึ่งได้รับการยอมรับในต่างประเทศมากว่า 20 ปีแล้ว

07 มีนาคม 2565

Merck ร่วมกับ TIPA เผยวิธีการวิเคราะห์ยาชีววัตถุ

งานสัมมนา ที่จะพาทุกท่านไปพบกับ หลักการ วิธีการ ขั้นตอน และกระบวนการตรวจสอบ ไบโอซิมิลาร์หรือยาชีววัตถุคล้ายคลึงไปใช้ประโยชน์ เพื่อการพัฒนายาหรือสารชีววัตถุ

24 กุมภาพันธ์ 2565

ประโยชน์จากกัญชงที่นำไปพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปต่างๆ

กัญชง(Hemp) เป็นพืชที่นิยมนำมาแปรรูปทำเป็นผลิตภัณฑ์สิ่งทอ เช่น เครื่องนุ่มห่ม ผลิตภัณฑ์ตกแต่งบ้าน รวมไปถึงนำไปใช้เป็นวัตถุดิบสำคัญในอุตสาหกรรมการบินและอวกาศได้ แล้วยังมีประโยชน์การนำไปสกัดเป็นยา ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม เครื่องสำอาง โลชั่นบำรุงผิว

13 กุมภาพันธ์ 2565

ประเทศที่กำลังพัฒนาให้ความสนใจงานวิจัยด้านความยั่งยืนในสัดส่วนที่มากกว่าประเทศที่พัฒนาแล้ว

จากการสำรวจงบการใช้จ่ายด้านการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ในทุกๆระดับประเทศ ระหว่างปี 2014-2018 พบว่า เพิ่มขึ้นเกือบ 20% แต่ความจริงแล้ว...

07 กุมภาพันธ์ 2565

กิจกรรม Women in Science

เมอร์ค อยากร่วมส่งเสริม สนับสนุนและให้เกียรติแก่เหล่านักวิทยาศาสตร์หญิง โดยจัดกิจกรรม “Women in Science” เปิดโอกาสให้ทุกท่านเสนอชื่อของนักวิทยาศาสตร์หญิงในดวงใจ